Archivo de la categoría: Sin categoría

Precarietat laboral: 4.000 més accidents de construcció en només un any

Un informe elaborat per CCOO de construcción y Servicios estableix que entre gener i maig del 2019 hi havia 28.970 accidents en el treball en la construcció, enfront del 25.168 en el mateix període de l’any anterior, la qual cosa suposa un increment d’accidents en el 15,1 per cent.

En aquest sentit, el document de treballadors de les comissions afirma que «en el transcurs de l’any s’han produït 73 accidents mortals, que és un acostament a meitat d’any, al total registrat l’any passat en què es van produir 113 accidents mortals».

L’informe especifica que el 41,0% dels accidents mortals en la construcció han estat causats per caigudes en diferents nivells (caigudes en alçada), el 30% d’aquests han estat causats per les caigudes de la bastida i que els accidents a causa de la captura també són significatius sent la segona forma en què ocorren accidents mortals en aquest sector, generalment associats amb el maneig de la maquinària utilitzada en el lloc.

Segons l’informe, el canvi en la definició d’accident fatal, que des d’aquest any està d’acord amb les recomanacions de l’organització internacional del treball (OIT) i és similar a l’utilitzat en les estadístiques d’accidents laborals europeus Eurostat.

Així, CCOO de construcción y Servicios celebra que finalment es considera un accident fatal «que provoca la mort d’una víctima en el termini d’un any de la víctima». La definició anterior, que només incloïa les morts en el lloc i fins a 24 hores després, va resultar en un eufemisme d’accidents mortals que ara s’ha corregit, els Estats de la Unió en un comunicat.

José Luis Colomer, secretari de salut laboral de CCOO, considera que «la situació reflecteix una alarmant degradació de la prevenció en les obres vinculades a l’ocupació precària que resulta en la falta de formació i la conseqüent augment del risc d’accidents. «

En les seves conclusions, l’informe de construcció i serveis de CCOO argumenta que l’escenari d’accidents d’aquests primers cinc mesos de l’any, destaca la falta d’acció i control per part de l’administració perquè les empreses compleixin amb lleis com L’externalització o la Llei de prevenció de riscos laborals en un sector com la construcció que requereixi una atenció i vigilància constants.

Font: elboletin.com

REFLEXIONS..

Mercaders i Mercadals

Al llarg dels segles, van triomfar els comerciants gota a gota, que per deixar la intempèrie, van conquerir les velles i inútils botigues dels baixos de les cases més sòlides.

Aquests afortunats comerciants, van adquirir el que hauria de ser el prestigiós nom de botiguer.

Els botiguers(i les botigueres, menys visibles) és van sentir molt satisfets de la seva victòria i ho han celebrat molts anys, ben mudats, amb les seves corbates espectaculars i pentinats amb la ratlla al mig.

Però els caigué una malvestat a sobre i passaren a una crisi demolidora perquè els envai el poder quasi omnipotent dels grans magatzems i enormes superficies que semblaven capaços de fulminara l’univers de la venda a la menuda. I aquí s’acaba el desgavell? No, senyors; no, senyores, de cap manera. Ara ja veiem com comença a dominar la situació, un altra sistema molt més poderós: la venda voladora. I les grans superficies d’aquí quartre dies, sucumbiran sota aquesta nova venda. Gràcies a internet, a l’online, als drons i altres tipus de vendes que es preparen, els fabulosos magatzems quedaran aviat anorreats. És molt difícil pronunciar la darrera paraula!

 

 

L’Advocacia Espanyola crea el primer registre d’impagats judicials

 

El primer fitxer en línia de morosos permetrà reclamar o consultar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconegudes en sentència ferma complint amb la normativa vigent i garantint la seguretat jurídica. La presidenta del Consell General de l’Advocacia Espanyola (CGAE), Victòria Ortega, va presentar aquest dilluns el Registre d’Impagats Judicials (Rij), un fitxer de morositat pioner al nostre país per recollir informació i reclamar deutes líquids, vençuts, exigibles i reconegudes mitjançant una resolució judicial ferma aportada per advocats i advocades prèvia autorització dels seus clients i en defensa dels seus drets de cobrament. Aquest registre suposa una novetat en la lluita contra la morositat i posiciona a Espanya a l’avantguarda de la innovació i adaptació de la societat a les noves tecnologies. Segons expliquen des del CGAE, amb aquesta nova aposta pels sectors fintech i legaltech, l’Advocacia posa a disposició dels 150.000 advocats espanyols una eina de treball d’ús gratuït per a la professió (només tindrà un petit cost per al client per l’alta de el deute si bé la consulta serà totalment gratuïta), que suposa una innovació revolucionària al nostre país que afavorirà el dret a la tutela judicial efectiva ja que es compleixin les sentències fermes. A més, dotarà de més transparència al sistema judicial i financer espanyol. Tot això complint amb la nova Llei General de Protecció de Dades, la Llei de Protecció del Dret a l’Honor i el Codi Deontològic de l’Advocacia, garantint la seguretat jurídica. Resolucions judicials com els impagaments de les pensions d’aliments, deutes entre particulars, incompliments en contractes de lloguer o de compravenda de mercaderies, i fins a la morositat d’institucions condemnades a pagar per sentència ferma, són objecte d’aquest nou registre amb validesa a tot Espanya . D’altra banda, i per primera vegada els advocats comptaran amb un registre per consultar dades sobre impagament d’honoraris de lletrats. En la presentació, Ortega va estar acompanyada del president de la consultora multinacional de negoci everis, Eduardo Serra; del conseller delegat de la companyia d’informació d’empreses Informa D & B, Joan Maria Sainz; del soci fundador i primer directiu de la start up granadina Icired, Enrique Rodríguez Zarza; i del tresorer del CGAE, Rafael Bonmatí. L’empresa que s’encarregarà de gestionar aquest registre d’impagats és Desenvolupament d’Aplicacions Jurídiques, constituïda per la societat Infraestructura Tecnològica de l’Advocacia Espanyola RedAbogacía i la mercantil Inversions Col·lectives en Xarxa, Icired, amb Informa D & B i everis com a socis d’aquest projecte.

Font: Expansion.com

La pensió compensatòria temporal fixada per acord, pot esdevenir vitalícia

L’Audiència Provincial de Jaén dicta una sentència (Núm 112/2019, Rec. 2039/2018, de 5 de febrer de al 2019) per la qual estableix la modificació de la pensió compensatòria atorgada a una dona a través d’un conveni regulador signat al moment de divorci, pel qual es fixava la pensió a raó de 300 euros mensuals durant 6 anys, per una pensió compensatòria de la mateixa quantitat però amb caràcter vitalici, a causa que, el desequilibri patrimonial entre les parts, existent en el moment de la crisi conjugal, no s’ha pal·liat després dels anys i per les circumstàncies de la dona, que la fan estar en una situació d’especial vulnerabilitat.

Segons els fets provats, el matrimoni havia durat més de 30 anys, tenint dos fills en comú. Durant aquests anys la dona es va dedicar a la seva família, sense tenir experiència laboral en el moment del divorci.

Les parts van arribar a un acord i van signar un conveni regulador, pel qual es reconeixia a favor de la dona una pensió compensatòria de 300 euros mensuals durant 6 anys.

Després de passar aquests 6 anys, la dona va sol·licitar una pensió indefinida al·legant que, en el moment de la signatura del conveni regulador, ella es trobava coaccionada i baix estat de desequilibri, en haver interposat denúncia per maltractaments, i que li impedia discernir el que feia.

A més, s’afegia la seva situació d’atur, amb 59 anys i sense experiència laboral i falta de formació. Circumstàncies que li van perjudicar en aquell moment i en l’actualitat, i de les que el seu exmarit, segons les seves al·legacions, es va aprofitar.

Per això, sol·licitada una pensió compensatòria, almenys, fins que pogués tenir dret a una pensió no contributiva de la Seguretat Social.

L’AP de Jaén, a la vista de totes aquestes circumstàncies assenyala que, perquè neixi el dret a la pensió compensatòria de l’article 97 del Codi Civil han de donar-:

«A) L’existència d’un desequilibri econòmic de compensar, entenent per tal el descens que la separació o el divorci ocasionen en el nivell de vida dels esposos en relació al que conserva l’altre, el que imposa comparar les necessitats de cada cònjuge separat i els recursos que posseeix per satisfer-les, recursos que de manera orientativa vénen determinats en el referit precepte. b) Que tal desequilibri impliqui un empitjorament en la situació que es tenia en el matrimoni, empitjorament que ha de referir-se al moment de la ruptura matrimonial i les circumstàncies a valorar segons el acreditat en actuacions, sense perjudici que, existint posteriorment una variació essencial de les mateixes, es pugui sol·licitar la seva modificació.

A la vista del que s’ha exposat, sense cap dubte al moment de la crisi conjugal existia una veritable desigualtat patrimonial que no s’ha pal·liat amb posterioritat, raó per la qual s’acull la petició formulada, reconeixent a la Sra Adelaida el dret a percebre una pensió compensatòria de 300 euros mensuals amb caràcter vitalici, que podrà ser objecte de variació si canviessin les circumstàncies «.

Font: Iberley.es

La major preocupació dels propietaris és no cobrar el lloguer

Les incidències per morositat en lloguer han crescut un 6,42% durant els cinc primers mesos de l’any, segons es desprèn de l’informe ‘La preocupació dels propietaris a patir morositat en el lloguer’ fet per Fitxer de Llogaters Morosos (FIM).

En aquest període, també ha augmentat el nombre de propietaris que té por de patir un cas de morositat en el seu habitatge de lloguer. Entre gener i maig, el nombre de propietaris amb temor a patir un cas de morositat ha crescut un 25% en comparació amb el segon semestre de 2018.

Així, tres de cada quatre propietaris temen haver de enfrontar-se a un cas de morositat en el lloguer dels seus propietaris. Per al director d’estudis i qualitat de Fitxer de Llogaters Morosos, Sergio Cardona, les mesures proteccionistes per a inquilins i la manca de possibilitats perquè els propietaris puguin pal·liar els casos de morositat en el lloguer està «donant ales als morosos professionals».

Segons FIM, el 59% dels propietaris intenta esbrinar si els inquilins que s’han interessat per la seva immoble tenen antecedents de morositat.

De fet, els documents més sol·licitats pels arrendadors són els informes de risc (27%), informació relacionada amb dades laborals (11%) i personals (3%).

Per Cardona, és normal que els propietaris vulguin comptar amb la major quantitat d’informació sobre l’inquilí, per «l’increment de la morositat i la falta de seguretat amb què compten els propietaris».

En aquest punt, Cardona també ha afegit que després de l’aprovació del reial decret llei de mesures urgents en matèria de lloguer, els propietaris han començat a buscar alternatives per prendre una decisió més informada, «arribant-se a multiplicar per quatre el nombre de sol·licituds d’informes que reben al FIM ».

Així mateix, ha assenyalat que aquests canvis legislatius han afavorit la sensació d’inseguretat entre els propietaris dels immobles. La limitació de les garanties addicionals i les mesures protectores als inquilins són els principals aspectes que «han desencadenat» la preocupació dels propietaris.

Font: EUROPA PRESS

NOVA LLEI DE CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI

La Llei 5/2019, de 15 de març, entrarà en vigor a partir del proper 16 de juny.
Només afectarà als prestataris persones físiques (siguin o no consumidores) i només afectarà als immobles residencials, parkings i trasters.
Obligatòriament el prestatari de la hipoteca haurà de fer una compareixença prèvia al Notari (escollit per ell) amb la finalitat de que sigui el Notari qui li resolgui de tots els dubtes que pugui tenir sobre les obligacions que contraurà amb la formalització del prèstec o hipoteca i sobre tota la informació que el Banc o prestamista li haurà degut d’entregar 10 dies abans de la signatura, com ara la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN), que ve a ser una oferta vinculant, i la Fitxa d’Advertències Estandaritzades (FIAE) i còpia del projecte del contracte de prèstec o hipoteca.
A més, el deutor de la hipoteca també haurà de superar un Test lliurat pel Notari per a que aquest pugui aixecar un Acta a on autoritzi a formalitzar l’Escriptura Pública i tot això amb la finalitat d’evitar la desinformació del prestatari i/o l’abús del Banc en determinades clàusules.