ACOMIADAMENTS NULS

Segons el motiu de l’acomiadament d’un treballador, el jutge pot declarar nul.
Aquestes causes són:
. Per vulneració de drets fonamentals i llibertats públiques del treballador.
. Acomiadament de treballadores embarassades (excepte per causa disciplinària).
. Acomiadament de treballadors amb permís de maternitat, paternitat, per lactància de fill menor de 9 mesos, per cura de fill menor de 12 anys o persona amb discapacitat.
. Acomiadament de treballadors amb permís d’hospitalització de fill prematur o afectats de càncer o malaltia greu.
. Acomiadament de treballadors víctimes de violència de gènere.
A més, la protecció s’amplia a 12 mesos posteriors des de la data de naixement, adopció i acolliment dels fills d’aquells treballadors amb permís per aquests motius.
Els efectes de la nul·litat de l’acomiadament són:

  • Readmissió immediata del treballador.
  • Abonament dels salaris de tramitació.
  • En els casos d’acomiadament nul per assetjament laboral, sexual o per raó de sexe o violència de gènere, el treballador pot optar per l’extinció de la relació laboral amb l’abonament de la màxima indemnització i el cobrament de salaris de tramitació.
  • A més, si hi ha vulneració de Drets Fonamentals del treballador pot reclamar una indemnització per danys i perjudicis.