COM RECLAMAR UN INFORME MÈDIC

En cas de negativa del metge (públic o privat) a facilitar-nostre informe mèdic, en primer lloc, hem de exigir mitjançant burofax amb certificació de contingut.
Si tampoc ho obtenim, es pot denunciar aquesta situació davant l’Agència de Protecció de Dades, o bé, reclamar per la via judicial.
L’informe mèdic del metge especialista de la Seguretat Social, és imprescindible si, per exemple, es va a demanar una incapacitat permanent.
Ara bé, si aquest informe no és del tot favorable, pot acudir a un especialista privat.
Un correcte informe clínic ha d’anar més enllà d’un diagnòstic i un tractament per iniciar un expedient d’incapacitat.