DEDUCCIÓ PER CREACIÓ D’OCUPACIÓ DE TREBALLADORS DISCAPACITATS

És una deducció de 9.000 € de la quota íntegra de l’Impost de Societats per cada persona / any d’increment de la mitjana de la plantilla de treballadors amb discapacitat en un grau igual o superior al 33% i inferior al 65%.
En cas de superar el 65%, la deducció és de 12.000 €.