NOVA LLEI DE CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI

La Llei 5/2019, de 15 de març, entrarà en vigor a partir del proper 16 de juny.
Només afectarà als prestataris persones físiques (siguin o no consumidores) i només afectarà als immobles residencials, parkings i trasters.
Obligatòriament el prestatari de la hipoteca haurà de fer una compareixença prèvia al Notari (escollit per ell) amb la finalitat de que sigui el Notari qui li resolgui de tots els dubtes que pugui tenir sobre les obligacions que contraurà amb la formalització del prèstec o hipoteca i sobre tota la informació que el Banc o prestamista li haurà degut d’entregar 10 dies abans de la signatura, com ara la Fitxa Europea d’Informació Normalitzada (FEIN), que ve a ser una oferta vinculant, i la Fitxa d’Advertències Estandaritzades (FIAE) i còpia del projecte del contracte de prèstec o hipoteca.
A més, el deutor de la hipoteca també haurà de superar un Test lliurat pel Notari per a que aquest pugui aixecar un Acta a on autoritzi a formalitzar l’Escriptura Pública i tot això amb la finalitat d’evitar la desinformació del prestatari i/o l’abús del Banc en determinades clàusules.