INSPECCIÓ JORNADA LABORAL

Ja han començat les inspeccions de treball a comprobar els registres d’horaris. De moment demanen els del dia anterior i els de la jornada en curs dels treballadors.
Els sectors econòmics més afectats són restauració i comerç.
Així que per evitar sancions és molt important complir amb la normativa.