DESPESES DE LA HIPOTECA EN LA NOVA LLEI 5/2019 DE CRÈDIT IMMOBILIARI

A partir del 16-06-19, les despeses de les hipoteques o prèstecs concertats entre un prestamista professional (Bancs, …) i un prestatari persona física, amb garantía d’un immoble residencial, així com, parkings i trasters, es repartirà de la següent manera:

Pel Banc:
. Despeses de gestoria del prèstec/hipoteca.
. Despeses de notaria del prèstec/hipoteca.
. Despeses de Registre Propietat del prèstec/hipoteca.

Pel Deutor:
. Tasació de l’immoble
. Impostos (ITP i AJD)