DESNONAMENT EXPRÉS DELS OKUPES

Amb la Llei 5/2018, tenim el procediment judicial més ràpid per poder desallotjar els okupes de la nostra vivenda habitual, sempre que la propietat sigui persona física o entitat sense ànim de lucre o Administració pública titular de vivenda social.

És ágil perquè una vegada interposada la Demanda judicial acreditant el títol de propietat o qualsevol dret real sobre la vivenda habitual, el Jutge requereix a l’okupant en el termini de 5 dies perquè acrediti el títol que suposadament el legitima per ocupar, i de no ser així, es dicta un Auto, no apel•lable, que de forma automàtica suposa el desallotjament de l’okupa de la vivenda i l’autèntic propietari/posseïdor ja pot tornar a recuperar la possessió de la seva vivenda, mentres segueix el procediment amb un judici i posterior Sentència per confirmar el llançament de l’okupa.