El Tribunal Suprem fixa doctrina sobre despeses associades a un préstec hipotecari

El Ple de la Sala Civil del Tribunal Suprem ha dictat diverses sentències fixant doctrina sobre algunes qüestions relatives a clàusules abusives en contractes amb consumidors sobre les que encara no s’havia pronunciat. En primer lloc, analitza la possible abusivitat de la clàusula que en un préstec hipotecari estableix una comissió d’obertura. En segon lloc, es pronuncia sobre els efectes de la declaració de nul·litat de la clàusula que atribueix al prestatari la totalitat de les despeses i impostos, ja declarada nul·la per la sentència 705/2015, de 23 de desembre.