VENDA D’UN COTXE ASSEGURAT

El venedor té obligació de comunicar al comprador de l’existència de l’assegurança del vehicle i una vegada consumada la venda ha de comunicar-ho a la companyia.

Aquesta pot rescindir el contracte d’assegurança, en el cas, la seva cobertura s’estendrà a un mes més i haurà de tornar la part de la prima no consumida.

Aquest és l’únic supòsit en què resulta obligatori per l’asseguradora retornar la part de prima no