La incertesa financera

La incertesa financera fa que es busqui refugi en les assegurances d’Estalvi / jubilació, com els plans de previsió assegurats, els PIES, els SIALP, etc., les assegurances de vida-risc, que s’estan convertint en alternativa davant d’altres vehicles tradicionals d’estalvi.